Cẩm nang việt > Tin tức > Bản dịch phim định mệnh ấn độ

Bản dịch phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 152 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 152 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Danny bị sốc khi nhìn thấy Ghuman đang bị xúc phạm vì...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 151 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 151 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Kusum khóc khi nghĩ về Kumud. Danny nhìn thấy cô khóc và...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 150 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 150 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud khóc trong căn phòng tối. Cô yêu cầu họ mở cửa....

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 149 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 149 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Sunanda nói chuyện với Kumud một cách ngọt ngào. Cô nói: Tôi...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 148 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 148 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh một người chuyển giới đến cứu Kumud khỏi bọn côn đồ. Chúng...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 147 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 147 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud đưa Prasad cho Ghuman và nói nếu mẹ ăn nó, có...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 146 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 146 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Kabir tiến về phía xe của mình. Kumud thấy anh đến và...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 145 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 145 bản dịch   Tập phim bắt đầu với cảnh Kumud và Kusum làm Aarti. Danny vẫn còn khó chịu. Kumud làm...

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 144 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 144 bản dịch   Danny, tập bắt đầu với anh ấy nghĩ tôi sẽ nói tất cả mọi thứ trong Kabir nói....

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 143 bản dịch

Banner phim định mệnh ấn độ

Xem trước Phim Định Mệnh Ấn Độ tập 143 bản dịch   Cảnh Kumud nói với Saras về Ghuman và Kabir. Sarah ska Bill nói ông xem lý do tại sao...