Cẩm nang việt > Tin tức > Cẩm nang online > Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2018 theo chỉ thị 05

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2018 theo chỉ thị 05

Sau khi cuộc vận động thi đua theo phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chỉ đạo và ban hành phát động thi đua của Đảng bộ, có rất nhiều thông tư cũng như nghị định, chỉ thị khác nhau được ban hành theo từng giai đoạn thời gian nhằm đẩy mạnh và củng cố lại cuộc vận động và thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn được thúc đẩy và hoạt động mạnh mẽ.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2018 theo chỉ thị 05

Chỉ thị 05 là một trong những văn bản được ban hành nhằm mục đích trên, đồng thời hướng dẫn một cách chi tiết cách thức cũng như quá trình thực hiện, nhằm giúp thúc đẩy cuộc vận động thi đua được diễn ra một cách mạnh mẽ đồng thời cũng giúp cá nhân tham gia có thể thực hiện một cách dễ dàng, từ những bước xác định mục tiêu đề ra và quá trình thực hiện phấn đấu.

Nội dung chỉ thị 05 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng nêu ra được những điểm cần lưu ý cũng như những điểm cần bổ sung cho những chỉ thị, tài liệu trước đó. Điều này giúp cho những cá nhân mới tham gia lần đầu hình dung được những phần chính và cốt yếu cần đạt được trong một bản đăng ký cũng như trong quá trình học tập công tác và rèn luyện nhằm đạt được mục tiêu đã đăng ký.

Trong mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018 đính kèm tại chỉ thị 05, tại mỗi một mục nội dung sẽ có những yêu cầu về thông tin cũng như những ví dụ minh họa một cách cụ thể cho mỗi mục, tránh tình trạng hiểu lầm, lạc đề từ đó không hình thành được những bước đi cơ bản ban đầu.

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2018 trong chỉ thị 05 ngoài phần đầu và thông tin cá nhân cụ thể thì gồm có 5 chỉ tiêu yêu cầu đăng ký chính:

  1. Chỉ tiêu về tư tưởng chính trị.

Phần này cần nêu lên được không chỉ mục tiêu tư tưởng chính trị cần đạt được mà còn cần nêu lên được tư tưởng chính trị hiện tại của bản thân, từ đó mới căn cứ vào mà đánh giá mục tiêu và sự tiến bộ.

  1. Chỉ tiêu về phẩm chất và lối sống.

Tương tự như chỉ tiêu 01, cần nhận xét được bản thân ở hiện tại và đưa ra được phương hướng phấn đấu sắp tới.

  1. Chỉ tiêu về việc hoàn thành cũng như đặt trách nhiệm lên quá trình công tác, nhiệm vụ được giao.

Ở mục này, cá nhân đăng ký cần nêu lên được những bất cập trong cuộc sống, nhất là trong phong cách làm việc trong môi trường làm việc trong và ngoài xã hội. Cũng có thể nêu lên những biện pháp củng cố bản thân, tránh khỏi những cám dỗ trong quá trình thực hiện công tác, từ đó đạt được chỉ tiêu đã đề ra trước đó.

  1. Chỉ tiêu về việc xác định được nội dung nổi trội của bản thân từ đó dựa và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo nên đột phá của chính mình.

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đây là những đức tính cá nhân cần nêu được trong mục tiêu đăng ký từ đó dựa vào đó để phấn đấu cũng như là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Bên cạnh những mục tiêu đó, cá nhân cần làm được bước phê bình và tự phê bình bản thân, đây chính là mấu chốt mà cá nhân cần đạt được, cần biết sai và sửa sai thì mới phát triển được.

  1. Cuối cùng là phương hướng phấn đấu mà cá nhân đăng ký tự đặt ra sao cho thật phù hợp với tính chất công việc, thời gian để đạt được những mục tiêu đề ra ở trên.

Mẫu bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018 có tại các ban ngành chức năng chi bộ cơ sở. Cá nhân tham gia cũng có thể tìm hiểu thêm về chỉ thị 05 để biết rõ hơn thông tin về hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2018.

Nhấp vào đây để download bản doc về

Tham khảo thêm bài viết: Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Năm 2018

Từ khóa tham khảo:

– Bản đăng ký học tập và làm theo bác năm 2016
– Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2017

– Chỉ thị 05 về học tập và làm theo

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2018 theo chỉ thị 05
4.3 (85.71%) 7 votes

Trả lời